4.8.2012

 

Dňa 4.8.2012 nás v poobedňajších hodinách navždy opustil
vo veku 86 rokov svetoznámy fotograf a úžasný človek
pán Karol Kállay.
Jeho odchod do fotografického neba nás všetkých veľmi bolí.

Česť jeho pamiatke!