fotograf Karol Kállay

Karol Kállay

Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci.  
V Trenčíne v roku 1944 maturoval na Gymnáziu, v Bratislave ho v roku 1948 na Vysokej škole ekonomickej promovali za inžiniera. Celú svoju životnú dráhu venoval fotografii. Zomrel vo veku 86 rokov dńa 4.8.2012 v Bratislave.

Fotografovaním sa začal vážnejšie zaoberať v roku 1940. O dva roky neskôr získaval svoje prvé ocenenie – Zlatú medailu na celoštátnej výstave fotografií v Bratislave. Fotografie mu uverejnili  vo Švajčiarskom časopise Camera. V roku 1943 vystavoval svoje práce v španielskej Zaragoze. Popri štúdiu spolupracoval ako fotoreportér s časopisom Domov a svet a obrazovou agentúrou Oko.

Od roku 1956 pracoval v slobodnom povolaní, stal sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a začal svoju sériu ciest po svete (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, ZSSR, Albánsko, Grécko, Taliansko, Juhoslávia, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Japonsko, Mexiko, USA).

Jeho prvá kniha Slovenské rieky vyšla v roku 1954. Z takmer 50-tich doteraz vydaných kníh sa preslávili publikácie o Los Angeles, New Yorku, Tokiu, Ríme, Mexiku, Slovensku. Publikácie Pieseň o Slovensku a Los Angeles získali okrem iných ocenení aj Cenu UNESCO ako najkrajšie knihy sveta. Za knihu Kafka und Prag získal cenu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1995.

V roku 1955 začal fotografovať pre časopis Móda v Bratislave, neskôr pre magazíny Sainson v Berlíne a Jardin de Modes v Paríži.

V roku 1970 sa stal členom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie (FIAP) vo Švajčiarsku, ktorá mu udelila  titul EFIAP (Excellence de la Fédération Internationale de l´ Art Photographique). V roku 1982 získal  Zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov. Redakcia magazína GEO v Hamburgu mu udelila cenu Fotograf roka 1992.

V roku 1989 pripravil putovnú výstavu o následkoch zemetrasenia v Arménsku.

V rokoch 1993 – 1995 fotografoval  reportáže v Egypte, v Thajsku, Tunise, Maroku, Portugalsku, Austrálii a na Kube. Stal sa členom agentúry Bilderberg. V rokoch 1997 až 2000 fotografoval v USA, Thajsku, Jemene, Dubaji, Indonézii, Malajsku a Grécku.

Karol Kálay  pracoval pre rôzne časopisy doma i v zahraničí. Fotografoval pre GEO Hamburg, Stern Fokus, Spiegel, Manager Magazin Merian  a mnohé iné.

Svoju tvorbu bilancoval na vyše 80-tich osobných výstavách doma i v zahraničí (Praha, Berlín, New York,Moskva, Budapešť, Varšava, Bukurešť, Sofia, Paríž, Hamburg, Bagdad, Káhira, Osaka, Istanbul, Havana...) a podieľal sa na mnohých skupinových expozíciách po celom svete.

V roku 1998 mu prezident republiky zapožičal Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo v oblasti umeleckej fotografie.

V roku 1999 získava cenu Leopolda J. Danihelsa za umelecké aktivity v Los Angeles, USA.

Karol Kállay svojim rozsiahlym celoživotným dielom zasiahol do viacerých fotografických odborov, no jeho talent sa najviac prejavil vo fotografickej reportáži.

Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby.