Návraty domov - Recenzia knihy

Knižná revue 2006/12
Karol Kállay- Návraty domov (COMING HOME)
Bratislava, vydavateľstvo Slovart 2006

Kniha Návraty domov vychádza pri príležitosti významného životného jubilea Karola Kállaya. Táto publikácia sa na rozdiel od jeho poslednej monografie Netrpezlivosť, ktorú možno charakterizovať ako netradičný, prostredníctvom fotografií vyrozprávaný príbeh histórie našej planéty, venuje krásam Slovenska, alebo, povedané slovami Ladislava Balleka, „zvečneným okamihom zo slovenského priestoru a času“.

Knihu koncipoval a zostavil Karol Kállay osobne, fotografie zoradil podľa ročných období, začínajúc témou jari a končiac témou zimy, ale paralelne sa prezentuje aj radenie tematické, ako napríklad téma vody, chalupy, kopcov a pod. Výber fotografií sprevádzajú myšlienky slovenských klasikov (vždy aj v anglickej verzii), ako napríklad Jozefa Cígera Hronského, Margity Figuli, Františka Švantnera, Mila Urbana, Alfonza Bednára, ale aj Ladislava Balleka, ktoré výstižne a expresívne vybral Ján Kamenistý.

Ten správne precítený nádych domova v nás prebudí predslov Ladislava Balleka – je osobnou a hlbokou výpoveďou lásky k rodnému kraju a krajine. Po takomto začiatku sa už príjemne naladení môžeme pustiť aj do „pastvy pre oči“ a nechať sa uniesť spôsobom videnia rodného kraja očami Karola Kállaya.

Celá kniha akoby sa so svojou opantávajúcou atmosférou predslovu, fotografií a citátov niesla v duchu slov Františka Švantnera, ktoré nájdeme pri jednej z fotografií: „Mohol som zasa hľadieť na tie miesta, kade voľakedy robili moje bosé nohy do prachu a do blata smiešne malé stopy a kade sa túlali moje detské sny.“

so súhlasom LIC