Klenot gotiky - Recenzia knihy

Karol Kállay - Klenot gotiky
Bratislava, vydavateľstvo Slovart 2007

Knižná revue 2008/05

madonaFarský kostol sv. Jakuba v Levoči je neoddeliteľne spojený s osobnosťou majstra Pavla. Ojedinelú atmosféru chrámu, pre mnohých z nás symbolu dokonalej symbiózy architektúry, výtvarného umenia a jedinečnej duchovnosti, vytvára viacero fenoménov. Pokúša sa ich zachytiť aj publikácia Klenot gotiky, s fotografiami Karola Kállaya a sprievodným textom Mariána Gavendu. V čom je špecifická? Najmä tým, že ku Kállayovým fotografiám neponúka výsostne odborný alebo populárny sprievodný text. Ponúka gotické umenie interpretované objektívom súčasného fotografa a textom kňaza a publicistu, ktorý nám odhaľuje „schopnosť čítať očami vlastného duchovného vnímania“.

Obaja autori za nezamerali na chrám ako celok, publikácia predstavuje výber gotických objektov umiestnených v levočskom farskom kostole. Hlavný oltár sv. Jakuba st. Apoštola, označovaný ako najväčší svojho druhu na svete, Madona s dieťaťom v náručí a sochy patróna chrámu sv. Jakuba a sv. Jána Evanjelistu boli opísané a reprodukované už nespočetnekrát. Rovnako súčasť hlavného oltára - Posledná večera, zachytávajúca onen okamih, keď odzneli slová „Jeden z vás ma zradí“, Oltár sv. Anny, Oltár sv. Mikuláša, Panny Márie Snežnej, Oltár štyroch Jánov, Vir dolorum, Sv. Petra a Pavla alebo Oltár Narodenia Pána.

Kállay s Gavendom však podávajú svojím spôsobom veľmi intímnu interpretáciu tohto slávneho gotického priestoru. V oboch rovinách – vo výtvarnej aj literárnej, oceníme zmysel pre opis a detail, a to pri výbere a znázornení objektov i odkrývaní ich zmyslu. Texty preukázateľne vznikli ako vyznanie k zobrazeným dielam, celkom aj jednotlivostiam; rozprávajú o posolstvách, hodnotách, duchovnosti a symbolike.

Prečo sa stále vraciame ku gotike majstra Pavla? Kállayova a Gavendova kniha nás presvedčí, že význam kostola sv. Jakuba v Levoči nespočíva iba v unikátnej umelecko-historickej cene. Jeho hodnotu treba neustále odkrývať a vysvetľovať - možno aj tak, ako nám to ponúkli obaja autori.

Ľuba Pavlovičová

so súhlasom LIC

Karol KállayKarol KállayKarol KállayKarol Kállay