Karol Kállay a galéria Lepší svet

Karol Kállay v Lepšom sveteGaléria Lepšieho sveta na Osuského je bohatšia o fotografie nášho špičkového fotografa Karola Kállaya. Ako sám povedal, vždy túžil prispieť k tomu, aby náš svet bol lepší, svojou bohatou tvorbou mapoval život po celom svete, aby poukázal na to, čo treba spraviť, aby bol život skutočne lepší. lepší svetTo, že môže vystavovať práve v tomto zariadení pre ľudí s mentálnym postihom, považuje za česť.